divendres, 20 de març de 2020

Actualització Instruccions Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT EDUCATIVA PRESENCIAL

Davant la suspensió de l'activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, establerta a l’Acord de Consell de Govern de 13 de març de 2020, per tal de donar continuïtat en el servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l'organització i funcionament dels centres durant aquest temps, es dicten les següents instruccions:

Manteniment de l'atenció i tutorització a l'alumnat i famílies.
1. Un cop estigui organitzada l’activitat educativa, de neteja i de gestió, incloses les beques de menjador de l’alumnat beneficiari, no resultarà imprescindible amb caràcter general la permanència en el centre de cap membre del personal del centre ni de l’equip directiu, llevat del cas en què ho requereixi expressament l’administració educativa per dur a terme tasques específiques que s’hagin de realitzar de forma presencial.
2. Tot el personal del centre estarà a disposició de l’equip directiu, de forma que l’atenció a l’alumnat i a les seves famílies estigui garantida i es puguin dur a terme les activitats lectives de manera no presencial.
3. El centre ha de procurar, d'acord amb els nivells, etapes i característiques de l'alumnat, la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l'activitat escolar.
4. Per a això, cada centre, dins de la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d'establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnat i famílies a través de les plataformes habituals (Gestib, Aula Virtual, Pàgina Web, Correu electrònic, etc...), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.
5. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les distintes possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d'establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a aquelles famílies que tenen dificultat en l'ús
de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.
6. Les activitats proposades a l'alumnat per dur a terme en els seus domicilis se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d’un enfocament competencial, i es procurarà no sobrecarregar l’alumnat amb un excés de tasques, i s’afavoriran aquelles que permetin la interacció entre l’alumnat per mitjans no presencials, quan sigui possible.
7. Els centres docents hauran de prestar una especial atenció a la tutorització de l'alumnat de batxillerat, preferentment al de 2n que s’ha de presentar a les proves d'Avaluació de l'Batxillerat per a l'Accés a la Universitat.

Professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual

1. El professorat destinat en una illa diferent d’on té el seu domicili habitual no està obligat a desplaçar-se al centre on té la destinació, i pot romandre al seu domicili habitual. Ha d’estar a disposició dels equips directius a distància, per canals telemàtics.

Reunions i claustres
1. En la mesura que sigui possible, s'evitaran aquelles reunions o claustres que no es considerin absolutament necessaris i es realitzaran de manera no presencial, per mitjans telemàtics, sempre que sigui possible.

Informació al professorat i a les famílies
1. Els membres dels equips directius són els responsables del compliment d’aquestes instruccions i d’informar-ne del seu contingut al personal i a les famílies dels alumnes dels centres educatius.

Formació professional
1. Se suspèn tota l’activitat formativa programada per als mòduls de formació en centres de treball (FCT).

Vigència
1. Aquestes instruccions seran d'aplicació a partir de dilluns 23 de març i mentre sigui vigent la suspensió de les activitats lectives presencials als centres educatius de les Illes Balears.

Centres privats no concertats
1. Els centres docents privats no concertats han d'adequar les presents instruccions en el marc de la seva autonomia recollida en l'article 25 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora de Dret a l'Educació.

Palma, 20 de març de 2020

El Conseller d’Educació, Universitat i Recerca

Martí X. March Cerdà

diumenge, 15 de març de 2020

AMPLIACIÓ INFORMACIÓ COMUNICAT FAMÍLIES

BENVOLGUDES FAMÍLIES,

Davant la situació en la que ens trobam per a la contenció del contagi del Coronavirus/COVID 19, us volíem informar de les mesures que seguirà el nostre centre per garantir que els alumnes puguin desenvolupar l’activitat educativa des del seus domicilis:

1. Cal prendre consciència de la importància que té aquest esdeveniment de crisis mundial-sanitària. El fet de suspendre les classes és per garantir la prevenció i per tant, aquests dies no lectius NO SÓN VACANCES.

2. El darrer dia lectiu la majoria de tutors i especialistes varen donar en mà als seus alumnes les directrius i tasques a realitzar i els que NO ho varen poder fer les publicaran a partir de dilluns 16 de març.

3. Aquestes tasques serviran per consolidar continguts i avançar en altres, en la mesura del possible. S’aconsella la seva realització. Es garantirà que aquestes arribin a tots els alumnes des dels canals de comunicació que disposa el centre.

4. Els canals de comunicació del centre amb les famílies i alumnat per afegir tasques, resoldre dubtes o fer un seguiment de les mateixes seran els següents: correu electrònic de centre i de cada tutor o especialista que imparteix una determinada matèria, blogs d’aula i del centre, whatsapps amb els pares/mares delegats de cada aula, aplicacions de ClassDojo i Remind, circulars a través del GESTIB, Facebook del centre… Cal tenir en compte que aquests canals de comunicació emprats pels docents, s’han d’anar revisant per part de les famílies.

5. Cada tutor garantirà un horari d’atenció tant a les famílies com als alumnes per a resoldre dubtes, fer un seguiment acadèmic el més adaptat possible i afegir tasques, si la situació es prorroga. Aquest serà de 9:00h a 14:00h a través dels canals mencionats anteriorment. A més a més, l’equip directiu romandrà al centre i es podrà cridar per telèfon en aquest mateix horari abans esmentat o contactar via correu electrònic amb el centre o amb els correus personals de cada una de les membres.

6. A continuació detallam les adreces dels blogs del centre i correus del claustre de professors, per si necessitau contactar amb ells, així com els canals de comunicació amb cada curs:


ADRECES BLOGS D’AULA I DE CENTRE

Blog de centre: http://cancanto.blogspot.com

3 anys: http://cancantopromocio19.blogspot.com/
4 anys: http://cancantopromocio18.blogspot.com/
5 anys: http://cancantopromocio17.blogspot.com/
Primer: http://cancantopromocio16.blogspot.com.es/
Segon: http://cancantopromocio15.blogspot.com.es/
Tercer: http://cancantopromocio14.blogspot.com.es/
Quart: http://cancantopromocio13.blogspot.com/
Cinquè: http://cancantopromocio12.blogspot.com/
Sisè: http://cancantopromocio11.blogspot.com.es/


CORREUS ELECTRÒNICS DELS EQUIPS DOCENTS DE CADA ETAPA I DE L’EQUIP DIRECTIU

EDUCACIÓ INFANTIL:

3 anys: Pilar Navarro Cabañero pnavarro@educaib.eu
4 anys: Olga Martínez Parra omartinez@educaib.eu
5 anys: Diana Torres Valverde dtorres@educaib.eu
Suport infantil: Priscila Vázquez Pérez pvazquezperez@educaib.eu
Suport infantil: Andrea Galve Millán agalvemillan@educaib.eu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Primer: Ester Roselló erosello@educaib.eu
Segon: Eva Mª Baos Povedano evabaos@educaib.eu
Tercer: Elena Torello Maestro etorellomaestro@educaib.eu
Quart: Carles Miranda Gómez cmirandagomez@educaib.eu
Cinquè: Vicent Colomar Pades vcolomar1@educaib.eu
Sisè: Mª Amparo Domenech Martínez madomenech@educaib.eu
Suport (PT) Caridad Isidro Prieto cisidro@educaib.eu
Suport (AL) Nuria Escandell Escandell nescandellescandell@educaib.eu
Suport (AD) Eva Roig Marí eroig1@educaib.eu
Anglès: Andrea Boned Costa aboned@educaib.eu
Religió: Rosa Rodríguez Ferrer rrodriguezferrer@educaib.eu

ATE: Maria del Pilar Lopez Ballesteros mplopezballesteros@educaib.eu


EQUIP DIRECTIU:

Directora: Cristina Roldán Porras croldan@educaib.eu
Cap d’estudis: Mª Carmen Jiménez Lasheras mcjimenez1@educaib.eu
Secretària: Maria Antonia Serra Torres aserra@educaib.eu


Per últim, agrair la vostra col·laboració i a mesura que hi hagi canvis en les instruccions donades des de la Conselleria d’Educació us les farem arribar.


Atentament

L’equip directiu del CEIP Can Cantódivendres, 13 de març de 2020

IMPORTANT: Comunicat famílies

Benvolgudes famílies,

La direcció del CEIP Can Cantó us vol informar que el nostre centre educatiu romandrà tancat a partir del proper dilluns 16 de març per un període de dues setmanes.
Us mantindrem informats si hi ha alguna novetat.

L'Equip Directiu

dimecres, 26 de febrer de 2020

INFORMACIÓ FAMÍLIES: DIES NO LECTIUS

Posam en el vostre coneixement que aquest divendres 28 de febrer es va fixar el dia de la Festa Escolar Unificada i no hi haurà classe. A més, el nostre centre, basant-se en la normativa que marca el Calendari Escolar, va acordar considerar com a no lectiu el dia 2 de març (dilluns) i, per tant, tampoc hi haurà classe.

AGRAÏMENT CURSA SOLIDÀRIA

Ahir el dia va començar amb un fort agraïment per la vostra col·laboració en la recaptació de sous per l'ONG eivissenca "Amics de la Terra" en la cursa solidària del mes de gener.

Els representants de 6è varen fer entrega d'un taló simbòlic per valor de 470'24€ a en Juanjo, representant d'aquesta ONG.

Moltíssimes gràcies a tothom!

NOVA DINÀMICA DE GRUP AL CLAUSTRE DE DEBAT PEDAGÒGIC

           El claustre de Can Cantó ha participat en la 3a dinàmica de grup "El bingo de l'amistat", una adaptació del bingo tradicional, però amb preguntes que ens ha permès descobrir coses noves dels nostres companys, que desconeixíem.
           És una dinàmica, aplicable a aula,  que convida a interaccionar
uns amb els altres i a fomentar les bones relacions.
         
                         

dimarts, 18 de febrer de 2020

CARNAVAL 2020: DIJOUS LLARDER

Hola famílies!!!

Dijous 20 de febrer celebrarem la festa de Carnaval a l’escola. Aquest dia els alumnes hauran de portar un entrepà de truita per esmorzar, ja que ens reunirem tots al pati per començar així la celebració del Dijous Llarder.
Aquest any tornarem a fer una rua pels voltants de l’escola amb els alumnes disfressats.
Tots els infants han confeccionat les seves disfresses a les seves aules i hauran de portar-les aquest dia.
Les famílies ens podeu acompanyar a partir de les 12:45 h., moment en que la rua sortirà del centre i tornarà cap a les 13:30h per continuar la festa a l’escola amb música carnavalera!

Us hi esperam!!!

                                   Resultat d'imatges per a "carnaval"

divendres, 14 de febrer de 2020

CARNAVAL 2020: EL REI CARNESTOLTES

                                               Resultat d'imatges per a "rei carnestoltes"

El rei Carnestoltes ha passat per totes les aules
i ens ha recordat que ja arriba el Carnaval!!!

Ens ha deixat les següents instruccions:

Dilluns 17: una cosa al cap

Dimarts 18: una cosa al cap + una cosa al coll

Dimecres 19: una cosa al cap + una cosa al coll + una cosa al cos

A ser possible que estigui relacionat amb el fil conductor d'aquest curs: "Cuidam la Terra".
Gràcies a tothom!!!

divendres, 24 de gener de 2020

Dia Escolar de la No-violència i la Pau

El dia 30 de gener el centre realitzarà la V Cursa Solidària, a partir de les 12 hores, per a celebrar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Enguany, tota la recaptació anirà destinada a l'Organització Ecologista d'Eivissa "Amics de la Terra".

Estau tots convidats. Tothom a còrrer. Us esperam famílies!!!

dimecres, 8 de gener de 2020

PARTICIPACIÓ EN EL PLA DE CONSUM DE FRUITES A LES ESCOLES


Un any més el nostre centre torna a participar en el programa "Pla de Consum de Fruites a les Escoles", que ens ajuda a seguir fomentant entre els alumnes hàbits saludables d'alimentació.
dimecres, 18 de desembre de 2019

Tallers de Nadal

Estimades famílies,

Divendres passat dia 13 tots els alumnes van realitzar uns tallers nadalencs molt divetits: hi havia pinta-cares, just dance, tallers de postals i d'arbres de Nadal, hamma beds, cinema (curts), argolles nadalenques, fisher tips i photocall.
Els infants anàven lliurement per tots els tallers (excepte els petitets de 3 anys, que vàren ser guiats per la seva tutora). Va ser una experiència lúdica i enriquidora on els més grossos guiaven i ajudaven als més petits i on vam gaudir i viure l'esperit nadalenc tots plegats.

Aquí us deixam l'enllaç per mirar les fotos dels tallers:

Fotos tallers de Nadal

dimarts, 17 de desembre de 2019

divendres, 22 de novembre de 2019

CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS 2019


Resultat d'imatges de càritas

Estimades famílies,

  Com cada any el centre participarà en la Campanya de Recollida d'Aliments de Nadal. És per això que demanam la vostra col·laboració voluntària, aportant els aliments que detallam a continuació:

- Productes nadalencs (torró, bombons, polvorons...)
- Oli
- Arròs
- Sucre
- Cacau en pols
- Llaunes de tonyina, sardines...
- Llaunes de menjar precuinat (llenties, albòndigues...)

  Les vostres aportacions es podran portar al centre des del dia 25 de novembre fins al 13 de desembre.

Gràcies per la vostra col·laboració.

dimarts, 19 de novembre de 2019

2ª dinàmica de grup al Claustre de Debat Pedagògic

Avui hem fet la dinàmica de "La carrera de globus", que té com a objectiu millorar el treball en equip, la col·laboració entre iguals i la cohesió dels grups.

En aquest cas ens hem dividit en tres grups: infantil, primer cicle i segon cicle.
Ha sigut una activitat divertida i dinàmica per mostrar que si col·laboram, aconseguim les nostres metes d'una forma més eficaç.