Claustre


Equip directiu

 • Directora: Cristina Roldán Porras
 • Cap d'estudis: Mari Carmen Jiménez Lasheras
 • Secretària: Maria Antonia Serra Torres

Educació Infantil


 • 3 anys: Diana Torres Valverde
 • 4 anys: Pilar Navarro Cabañero
 • 5 anys: Olga Martínez Parra
 • Suport: Priscila Vázquez Pérez

Educació Primària

 • Primer i Segon A: Ester Roselló Marí 
 • Primer i Segon B i especialista d'Anglès: Rosa Maria Torres López
 • Primer i Segon C: Almudena Bennassar Llinas
 • Tercer i Quart A: Eva María Baos Povedano
 • Tercer i Quart B i especialista de música: Ángels Torres Tur
 • Tercer i Quart C i mestra de Pedagogia Terapèutica: Caridad Isidro Prieto
 • Cinquè i Sisè A i mestra d'Atenció a la Diversitat: Eva Roig Marí
 • Cinquè i Sisè B i especialista d'Educació Física: Vicent Colomar Pades
 • Cinquè i Sisè C i especialista d'anglès:  Maria Amparo Domenech Martínez


Especialistes

Llengua anglesa Primària
Andrea Boned Costa


Audició i llenguatge
Núria Escandell Escandell

Religió
Carmen Antolín Nieto.

Educació Física
Margalida Bestard Salom

Psicopedagoga
Jesica López Montiel


Personal no docent

Auxiliar tècnic educatiu

Mª del Pilar Lopez Ballesteros

Conserge

Victor Langreo Escudero