Claustre


Equip directiu

Directora i suport a primària: Cristina Roldan Porras
Cap d'estudis i especialista de música: Mari Carmen Jiménez Lasheras
Secretària i suport a primària: Maria Antonia Serra Torres

Educació Infantil

3 anys: Olga Martínez Parra
4 anys: Teresa Seguí Juan
5 anys: Pilar Navarro Cabañero
Suport: Diana Torres Valverde

Educació Primària

Primer i especialista de música: Fernando López Guillén
Segon: Eva María Baos Povedano
Tercer i especialista d'educació física: Pep Toni Miras Campins
Quart i especialista d'educació física: David García Ortiz
Cinquè i especialista d' anglès: Maria Amparo Domenech Martínez
Sisè i especialista d'anglès: Susana Roselló Bonet
Suport a primària i TIC: Maria Bestard Melis

Especialistes

Llengua anglesa
Lidia López Contreras

Pedagogia Terapèutica
Andrea Torres Rosselló

Audició i llenguatge
Sergio Gómez Molina

Atenció a la diversitat
Eva Roig Marí
Ana Serra Ribas

Religió
Laura Moreno Seguí

Psicopedagoga
Jessica López Montiel


Personal no docent

Auxiliar tècnic educatiu

Mª del Pilar Lopez Ballesteros

Conserge

Victor Langreo Escudero