Vida d'aula


VISITAU LA NOSTRA ESCOLA!

En aquest vídeo veureu algunes de les activitats que fan els nens i nenes d'infantil i primària a l'escola:

METODOLOGIES, PROJECTES I PROGRAMES: 

 • Projectes de Treball
 • Racons a les aules
 • Espais d'aprenentatge  
 • Projecte Interdisciplinari: "Bon Dia" (educació emocional) i "Tallers internivell" 
 • Treball d'aula globalitzat (Llengües i Ciències Naturals i Socials)
 • Programa "Jump Math" (Matemàtiques)
 • Programa de Seccions Europees (Educació Plàstica en anglès)
 • Projecte d'Aprenentatge Cooperatiu
 • Projecte d'ús de les TIC (inclou Programació i Robòtica)
 • Programa d'Apadrinament 
 • Programa de Centres Ecoambientals
 • Programa d'Educació Vial
 • Programa de Prevenció d'Assetjament Escolar
 • Programa de Finançament de llibres de text i material didàctic
 • Pla de consum de fruites a les escoles
 • Pla municipal de natació escolar
 • Programa d'esport en edat escolar